लोकसेवा आयोगले खुला तथा समावेशी तर्फ ४१६ जना नायब सुब्बा माग्यो, योग्यता: +२ वा सो सरह !

लोकसेवा आयोगले खुला तथा समावेशी तर्फ ४१६ जना नायब सुब्बा मागेको छ । यसमा +२ योग्यता वा सो सरहको योग्यता भएकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । अन्य जानकारी तल हेर्नुहोस् ।


Trending:

प्रकाशित : Tuesday, January 16, 2018
,

recent

Popular Posts